Ranquings 2021-2022

Adjuntem l'acta de la junta general de clubs que es va dur a terme el passat 9 d'octubre

Acta Junta General de Clubs